@article{Kowalska:253747,
   author = {Kowalska, Iwona},
   title = {{Szanse i zagrożenia dla rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w wieloletnich ramach finansowych 2014–2020 w Polsce w dziedzinie edukacj}},
   journal = {Journal of Agribusiness and Rural Development},
   number = {Issue 39},
   series = {1(39)},
   year = {2016},
   doi = {DOI: 10.17306/JARD.2016.12},
}