@article{Solga:232017,
   author = {Solga, Brygida},
   title = {{Polityka migracyjna jako element polskiej polityki społecznej}},
   journal = {Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo)},
   volume = {Volume 3},
   number = {Number 168},
   year = {2015},
}