@article{Malchar-Michalska:231564,
   author = {Malchar-Michalska, Dominika},
   title = {{KOORDYNACJA TRANSAKCJI MIĘDZY GRUPAMI PRODUCENTÓW ROLNYCH A PRZEMYSŁEM SPOŻYWCZYM. STUDIUM PRZYPADKU}},
   journal = {Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo)},
   volume = {Volume 3},
   number = {Number 164},
   year = {2014},
}