@article{Tolušić:208769,
   author = {Tolušić, Zrinka and Dumančić, Ena and Bogdan, Karla},
   title = {{Društveno odgovorno poslovanje i zeleni marketing}},
   journal = {Agroeconomia Croatica},
   volume = {Volume 04},
   number = {Number 1},
   pages = {25. - 7},
   year = {2014},
   doi = {1333-2422},
}