@article{Klimek:201573,
   author = {Klimek, Katarzyna},
   title = {{EWOLUCJA RYNKU PIWA W POLSCE}},
   journal = {Roczniki (Annals)},
   volume = {2014},
   number = {Number 2},
   year = {2014},
}