@article{Sipos:141825,
   author = {Sipos, Nikoletta},
   title = {{A CO2-adó bevezetésének várható hatása Magyarországon}},
   journal = {GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics},
   volume = {Volume 56},
   number = {Number 5},
   series = {56.},
   pages = {450. - 8},
   year = {2012},
   doi = {ISSN 0046-5518},
}